/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąty/Kwadraty

Zadanie nr 5554765

Duży kwadrat o polu 1 został podzielony na kwadraty, jak na rysunku obok. Pole małego zacieniowanego kwadratu jest równe.


PIC


A) 118 B) 1108 C) -1- 162 D) -1- 324 E) -1-- 1000

Wersja PDF

Rozwiązanie

Bok małego kwadratu stanowi

1 1 1 1 --⋅--⋅--= ---, 3 2 3 18

boku dużego kwadratu. Zatem jego pole stanowi

 1 1 --2-= ---- 18 324

część pola dużego kwadratu.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner