/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąty/Kwadraty

Zadanie nr 9565105

Każdy z czterech kwadratów na rysunku ma bok długości 1. Jaka jest długość odcinka AB ?


PIC


A) 5 B) √ --- 13 C) √ -- √ -- 5 + 2 D) √ -- 5 E) Inna odpowiedź

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na mocy twierdzenia Pitagorasa

 ∘ -2----2 √ --- AB = 3 + 2 = 13.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner