/Konkursy/Zadania testowe/Liczby/Cyfry liczb naturalnych

Zadanie nr 1051228

Liczbę naturalną nazywamy palindromiczną, jeśli jej zapis dziesiątkowy czytany od lewej strony do prawej jest taki sam, jak czytany od prawej strony do lewej, np. 13931 jest liczbą palindromiczną. Różnica między największą liczbą palindromiczną sześciocyfrową i najmniejszą liczbą palindromiczną pięciocyfrową jest równa
A) 989989 B) 989998 C) 998998 D) 999898 E) 899998

Wersja PDF

Rozwiązanie

Największa liczba palindromiczna 6-cyfrowa to 999999, a najmniejsza 5-cyfowa 10001. Ich różnica to 989998.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner