/Konkursy/Zadania testowe/Liczby/Cyfry liczb naturalnych

Zadanie nr 2226220

W roku 2008 cyfra jedności jest czterokrotnością cyfry tysięcy. Jaka jest minimalna liczba lat, które muszą upłynąć, by taka sytuacja się powtórzyła?
A) 10 B) 20 C) 100 D) 2008 E) Inna odpowiedź

Wersja PDF

Rozwiązanie

Kolejny taki rok to 2018.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner