/Konkursy/Zadania testowe/Liczby/Cyfry liczb naturalnych

Zadanie nr 4842708

Suma cyfr sumy cyfr liczby 2008 jest równa
A) 2 B) 6 C) 8 D) 10 E) 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Suma cyfr liczby 2008 to 10, suma cyfr 10 to 1.  
Odpowiedź: E

Wersja PDF
spinner