/Konkursy/Zadania testowe/Liczby/Cyfry liczb naturalnych

Zadanie nr 5943761

Dane są dwa zbiory liczb czterocyfrowych: zbiór A tych liczb, których iloczyn cyfr jest równy 25, oraz zbiór B tych liczb, których iloczyn cyfr jest równy 15. Do którego zbioru należy więcej liczb i ile razy więcej liczb jest w tym zbiorze?
A) Zbiór A ma 5 3 razy więcej elementów niż zbiór B .
B) Zbiór A ma 2 razy więcej elementów niż zbiór B .
C) Zbiór B ma 5 3 razy więcej elementów niż zbiór A .
D) Zbiór B ma 2 razy więcej elementów niż zbiór A .
E) Oba zbiory mają po tyle samo elemantów

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli liczba należy do zbioru A , to musi mieć cyfry 1,1,5,5. Takich liczb jest 6:

115 5, 15 15, 15 51, 5 511, 5151, 5115.

Liczby ze zbioru B mają cyfry 1,1,3,5. Takich liczb jest 12

1135, 1315 , 1351 , 115 3, 15 13, 15 31, 3 115, 3151, 3511, 5113, 513�

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner