/Konkursy/Zadania testowe/Nierówności/Która liczba jest większa

Zadanie nr 3411975

Która z liczb jest największa?
A) (1 ⋅2)⋅ (2007 ⋅2008)
B) (1+ 2)⋅(2 007⋅ 2008)
C) (1 ⋅2)⋅(2 007+ 2008)
D) (1 + 2) ⋅(2007 + 200 8)
E) (1+ 2)+ (2007 + 2008 )

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ 2007 ⋅2008 > 2007 + 200 8 , więc odpadają odpowiedzi C)–E). Ponadto 1 + 2 = 3 > 1 ⋅2 , więc największa jest liczba z podpunktu B)  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner