/Konkursy/Zadania testowe/Nierówności/Która liczba jest większa

Zadanie nr 6488210

Jeżeli x jest liczbą całkowitą ujemną, to wśród poniższych liczb największą jest:
A) x + 1 B) 2x C) − 2x D) 6x + 2 E) x − 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanych liczb tylko − 2x będzie dodatnie (ani x + 1 ani 6x + 2 nie jest dodatnie, bo x ≤ − 1 ).  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner