/Konkursy/Zadania testowe/Kombinatoryka/Liczenie konfiguracji na płaszczyźnie

Zadanie nr 1105562

Jaka jest minimalna liczba punktów, które należy usunąć z rysunku, aby żadne trzy punkty spośród pozostałych nie leżały na jednej prostej?


PIC


A) 3 B) 4 C) 2 D) 7 E) 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jak się popróbuje to widać, że wystarczy usunąć 3 punkty.


PIC


Z drugiej strony dwa punkty to na pewno za mało, bo wtedy z jednego wiersza nie usuwamy żadnego punktu.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner