/Konkursy/Zadania testowe/Kombinatoryka/Liczenie konfiguracji na płaszczyźnie

Zadanie nr 8128502

Ile kwadratów można narysować, łącząc odcinkami kropki na rysunku obok?


PIC


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Są trzy poziome kwadraty i jeden ukośny.


PIC


 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner