/Konkursy/Zadania testowe/Kombinatoryka/Liczenie ilości liczb o własności...

Zadanie nr 9809758

Ile liczb trzycyfrowych podzielnych przez 9 ma następującą własność: suma cyfr ilorazu tej liczby przez 9 jest o 9 mniejsza od sumy jej cyfr?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 11

Wersja PDF

Rozwiązanie

Niech x będzie liczbą spełniającą warunek z treści zadania. Ponieważ x jest podzielna przez 9, to przez dziewięć dzieli się też suma jej cyfr. Jest ona zatem równa 9,18 lub 27. 9 i 27 łatwo wyeliminować, gdyż suma cyfr liczby x równa 9 oznacza, że x 9 ma sumę cyfr równą 0, co jest niemożliwe. Podobnie, gdy suma cyfr jest równa 27 , to x = 999 i x 9 = 111 i się nie zgadza.

Zatem suma cyfr liczby x wynosi 18, a więc suma cyfr liczby x9 wynosi 9 . W szczególności, x 9 dzieli się przez 9, czyli x dzieli się przez 81. Teraz wystarczy posprawdzać wszystkie wielokrotności 81 mniejsze od 1000. Jak się to zrobi, to okazuje się, że liczb o opisanej własności jest 5: 486,567,648,729,972.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner