/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąty/Pole trójkąta

Zadanie nr 8157155

Na trójkącie ABC opisano okrąg o środku O (rysunek obok). Zacieniowany trójkąt ma pole równe √ -- 3 . Ile jest równe pole trójkąta ABC ?


PIC


A)  √ -- 2 3 B)  √ -- 32 3 C) √ -- 6 D)  √ -- 3 3 E)  √ -- 4 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zacieniowany trójkąt i trójkąt ABC mają taką samą wysokość opuszczoną na bok AB , a podstawa pierwszego jest dwa razy krótsza od podstawy drugiego. Zatem pole trójkąta ABC jest dwa razy większe od pola zacieniowanego trójkąta.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner