/Konkursy/Zadania testowe/Liczby/Procenty

Zadanie nr 2837639

Michał na egzaminie testowym odpowiedział poprawnie na 80% pytań, a na pozostałe 5 pytań nie udzielił odpowiedzi. Ile było pytań w teście?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanych danych wynika, że 5 pytań to  1 20% = 5 całkowitej liczby pytań. Wszystkich pytań było więc 5 ⋅5 = 25 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner