/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Koła i okręgi/Pole

Zadanie nr 2585485

Półkola na rysunku mają promienie równe 1. Ile jest równe pole zacieniowanego obszaru?


PIC


A) √- 23- B) 16 C) 18 D) π4- E) π6-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli dorysujemy promień jednego z okręgów jak na rysunku, to otrzymany trójkąt jest równoboczny.


PIC


Oznacza to, że zacieniowany odcinek kołowy ma kąt 6 0∘ , czyli stanowi 16 całego koła.  
Odpowiedź: E

Wersja PDF
spinner