/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Koła i okręgi/Pole

Zadanie nr 8039515

Jaką częścią największego kwadratu jest obszar zacieniowany?


PIC


A) 14 B) π12 C) π-+2 16 D) π- 4 E) 1 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli przerysujemy sobie zacieniowane części w lewym górnym rogu kwadratu, to widać, że jest to dokładnie ćwiartka kwadratu (środkową część dzielimy na cztery narożniki).


PIC


To że fragmenty kół składają się w w całe koło wynika z tego, że miara kąta tych wycinków środkowych wynosi 45∘ .  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner