Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9435329

W spotkaniu towarzyskim u Adama wzięło udział czterech chłopców i cztery dziewczyny. W czasie spotkania chłopcy tańczyli tylko z dziewczętami, a dziewczęta tylko z chłopcami. Po spotkaniu na pytanie: „z iloma różnymi osobami tańczyłeś w czasie spotkania”, chłopcy kolejno powiedzieli 3,1,2,2, natomiast trzy pierwsze dziewczęta podały liczby: 2,2,2. Z iloma chłopcami tańczyła czwarta dziewczyna?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Wersja PDF
Rozwiązanie

Policzmy na dwa sposoby ile było par tanecznych (par chłopak dziewczyna). Z jednej strony było ich 3+ 1+ 2+ 2 (liczmy z iloma dziewczynami tańczył każdy chłopak), z drugiej strony było ich 2 + 2+ 2+ x , gdzie x jest szukaną liczbą chłopców, z którymi tańczyła czwarta dziewczyna (teraz liczymy z iloma chłopcami tańczyła każda dziewczynka). Mamy więc

3 + 1 + 2 + 2 = 2 + 2 + 2 + x ⇒ x = 2.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!