/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Koła i okręgi/Długość

Zadanie nr 1259145

Psa na smyczy o długości 10 m przywiązano do naroża budynku (patrz rysunek). Ile metrów ma obwód obszaru chronionego przez psa?


PIC


A) 2 0π B) 2 2π C) 40 π D) 88π E) 10π + 10

Wersja PDF

Rozwiązanie

Należy sobie ten obszar naszkicować.


PIC


Widać, że na ten obszar składają się:
34 koła o promieniu 10
1 4 koła o promieniu 4
1 4 koła o promieniu 6.
Razem daje to obwód

3-⋅2 0π + 1-⋅8π + 1-⋅12π = 20 π. 4 4 4

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner