/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Koła i okręgi/Długość

Zadanie nr 9704394

Okrąg podzielono na cztery łuki o długościach 2, 5, 6 i x . Kąt środkowy oparty na łuku długości 2 ma miarę 30∘ . Jaką wartość ma x .


PIC


A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ łuk długości 2 stanowi 1- 12 długości okręgu, to cały okrąg ma długość 24. Zatem

x = 24 − 2 − 5 − 6 = 1 1.

 
Odpowiedź: E

Wersja PDF
spinner