/Konkursy/Zadania testowe/Zadania z treścią/Logiczne

Zadanie nr 5789479

Na poniższym rysunku w pierwszym wierszu umieszczono 11 kart i na każdej z nich 2 litery.


PIC


Drugi wiersz powstał z pierwszego przez zmianę kolejności niektórych kart, przy czym nie ujawniono dolnych liter. Który z poniższych układów liter może wystapić w dolnej linii drugiego wiersza?
A) ANJAMKILIOR
B) RLIIMKOJNAA
C) JANAMKILIRO
D) RAONJMILIKA
E) ANMAIKOLIRJ

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na pierwszym miejscu, pod P, może być tylko A lub R, co eliminuje odpowiedź C). Podobnie, na ostatnim miejscu nie może być ani A ani R, co eliminuje A), B) i D). Musi to zatem być E).  
Odpowiedź: E

Wersja PDF
spinner