/Konkursy/Zadania testowe/Zadania z treścią/Logiczne

Zadanie nr 9359282

Pewna wyspa zamieszkana jest wyłącznie przez kłamców i przez rycerzy. Każdy kłamca zawsze kłamie, każdy rycerz zawsze mówi prawdę. Wyspiarz Abacki, zapytany, kim jest on i kim jest jego sąsiad Babacki, odpowiedział: „Przynajmniej jeden z nas jest kłamcą”. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Żaden mieszkaniec wyspy nie mógł wypowiedzieć takiego zdania.
B) Obaj są kłamcami.
C) Abacki jest kłamcą, a Babacki jest rycerzem.
D) Obaj są rycerzami.
E) Abacki jest rycerzem, a Babacki jest kłamcą.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że Abacki nie może kłamać, bo wtedy fałszywość wypowiedzianego przez niego zdania oznaczałaby, że jest rycerzem. Zatem Abacki mówi prawdę i Babacki musi być kłamcą.  
Odpowiedź: E

Wersja PDF
spinner