/Konkursy/Zadania testowe/Zadania z treścią/Logiczne

Zadanie nr 9526873

W pudełku znajduje się 7 kart. Na każdej z nich napisano dokładnie jedną z liczb od 1 do 7 i na różnych kartach, różne liczby. Mędrzec A wyciągnął losowo 3 karty z pudełka, zaś mędrzec B wyciągnął losowo 2 karty (w pudełku zostały dwie karty). Wówczas mędrzec A powiedział do mędrca B : „Wiem, że suma liczb na twoich kartach jest parzysta.” Suma liczb na kartach mędrca A jest równa
A) 10 B) 12 C) 6 D) 9 E) 15

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że mędrzec A musiał wiedzieć, że suma liczby na każdych dwóch kartach, których nie wyciągnął jest parzysta (bo nie wie, które dwie karty ma B ). Oznacza to, że wszystkie karty, których nie wyciągnął A mają liczby nieparzyste. Zatem karty A to 2,4 i 6.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner