/Konkursy/Zadania testowe/Zadania z treścią/Logiczne

Zadanie nr 9710072

W pięciu pudełkach znajdują się karty oznaczone literami A, E, I, O, U, jak pokazano na rysunku. Paweł powyjmował z pudełek niektóre karty tak, że w każdym z nich została jedna karta, przy czym w każdym z inną literą. Która karta pozostała w pudełku 2?


PIC


A) A B) E C) I D) O E) U

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ w pudełku 4 jest I, to w żadnym innym nie może zostać I, w szczególności w 5 zostaje E. Dalej, w 3 zostaje U i w takim razie w 2 musi zostać O.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner