/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Punkty wspólne z prostą

Zadanie nr 6661225

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których prosta o równaniu y = mx + (2m + 3) ma dokładnie dwa punkty wspólne z okręgiem o środku w punkcie S = (0,0) i promieniu r = 3 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Równanie okręgu opisanego w treści zadania to

 2 2 x + y = 9.

Aby wyznaczyć jego punkty wspólne z daną prostą podstawiamy w powyższym równaniu y = mx + (2m + 3) .

 2 2 x + (mx + (2m + 3)) = 9 2 2 2 2 x + m x + 2mx (2m + 3) + (2m + 3) = 9 (1 + m 2)x2 + 2m (2m + 3)x + (4m 2 + 12m ) = 0.

Otrzymane równanie to zwykłe równanie kwadratowe – jeżeli ma mieć dwa różne rozwiązania, to musi być Δ > 0 .

Δ = 4m 2(2m + 3)2 − 4(1+ m 2)m (4m + 12) = = 4m (m (4m 2 + 12m + 9)− (1 + m 2)(4m + 12)) = 3 2 3 2 = 4m (4m + 12m + 9m − 4m − 12 − 4m − 12m ) = = 4m (5m − 12).

Rozwiązaniem nierówności Δ > 0 jest więc zbiór:  ( ) (−∞ ,0 )∪ 12,+ ∞ 5 .

Sposób II

Jeżeli prosta ma przecinać okrąg w dwóch punktach, to środek tego okręgu musi być odległy od tej prostej o mniej niż promień okręgu. Korzystając ze wzoru na odległość punktu P = (x ,y ) 0 0 od prostej Ax + By + C = 0 :

|Ax 0 + By 0 + C| ---√---2----2---- A + B

mamy w naszej sytuacji nierówność

|2m + 3| √-------- < 3 1 + m 2 ∘ ------- |2m + 3| < 3 1+ m 2.

Ponieważ obie strony nierówności są nieujemne, możemy podnieść nierówność stronami do kwadratu i mamy

 2 2 (2m + 3) < 9 + 9m 4m 2 + 12m + 9 < 9 + 9m 2 0 < 5m 2 − 1 2m ( 12 ) m ∈ (− ∞ ,0)∪ --,+ ∞ . 5

 
Odpowiedź:  ( ) (− ∞ ,0) ∪ 125 ,+ ∞

Wersja PDF
spinner