/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Punkty wspólne z prostą

Zadanie nr 8985142

Dane są okrąg o1 o równaniu  2 2 (x − 6) + (y − 4) = 9 8 oraz okrąg o2 o promieniu  √ -- 2 5 . Środki okręgów o1 i o2 leżą po różnych stronach prostej k o równaniu y = − 3x − 6 , a punkty wspólne obu okręgów leżą na prostej k . Wyznacz równanie okręgu o 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy oczywiście od szkicowego rysunku.


PIC


Na początku wyznaczmy punkty wspólne podanych: okręgu i prostej. Podstawiamy y = − 3x − 6 do równania okręgu.

(x − 6)2 + (− 3x − 6 − 4)2 = 98 2 2 (x − 6) + (− 3x − 10) = 9 8 x2 − 12x + 3 6+ 9x2 + 60x + 100 = 98 2 10x + 4 8x+ 38 = 0 / : 4 5 2 19 --x + 12x + ---= 0 2 2 Δ = 144 − 95 = 49 − 12− 7 1 9 − 12+ 7 x = ---------= − --- ∨ x = ---------= − 1. 5 5 5

Stąd y = 27 5 i y = − 3 odpowiednio. Zatem punkty przecięcia to  ( ) A = − 19, 27 5 5 oraz B = (− 1,− 3) .

Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to napisać równanie prostej O 1O 2 przechodzącej przez środki obu okręgów. Prosta ta musi być prostopadła do danej prostej y = − 3x − 6 oraz musi przechodzić przez punkt O1 = (6 ,4) . Szukamy zatem prostej postaci  1 y = 3x+ b – współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu O 1 .

4 = 2+ b ⇒ b = 2.

Zatem prosta O 1O2 ma równanie y = 13x+ 2 i pozostało znaleźć na niej punkt O 2 , który jest odległy od punktu B = (− 1 ,− 3 ) o  √ -- 2 5 . Powiedzmy, że szukany punkt to  ( 1 ) O2 = (x,y) = x ,3x + 2 . Mamy zatem

 ( ) √ --2 2 2 1- 2 (2 5) = BO 2 = (x + 1 ) + 3 x+ 2+ 3 / ⋅9 2 2 180 = 9(x + 1 ) + (x + 15 ) 2 2 180 = 9x + 18x + 9+ x + 30x + 225 0 = 10x2 + 48x + 54 / : 4 0 = 5x 2 + 12x + 27- 2 2 Δ = 1 44− 135 = 9 − 12 − 3 − 12+ 3 9 x = ---------= − 3 ∨ x = ---------= − --. 5 5 5

Drugi pierwiastek daje punkt, który leży po tej samej stronie prostej y = − 3x− 6 co punkt O 1 , a to jest sprzeczne z założeniem. Zatem x = − 3 ,

y = 1x + 2 = 1 3

oraz O 2 = (− 3,1) . Możemy teraz napisać szukane równanie okręgu o2 .

(x + 3)2 + (y − 1)2 = 20.

 
Odpowiedź: (x + 3)2 + (y − 1)2 = 20

Wersja PDF
spinner