/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z liniową

Zadanie nr 2095205

Wykres funkcji y = f (x) przesunięto równolegle do osi Ox o 5 jednostek w prawo i równolegle do osi Oy o 2 jednostki w dół. Podaj wzór funkcji: y = g(x) będącej obrazem wykresu funkcji f w przesunięciu, jeżeli f (x) = |x| . Narysuj wykres funkcji g .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Po przesunięciu wykresu o 5 jednostek w prawo otrzymamy wykres funkcji

y = f(x − 5) = |x − 5|.

Jeżeli ten wykres przesuniemy o 2 jednostki w dół, to otrzymamy wykres funkcji

g(x) = f (x− 5)− 2 = |x− 5|− 2 .

Bez trudu rysujemy wykres funkcji y = g(x ) .


PIC


 
Odpowiedź: g (x) = |x− 5|− 2

Wersja PDF
spinner