/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z liniową

Zadanie nr 5074479

Naszkicuj wykres funkcji  |x+4| f (x) = x .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podaną funkcję możemy zapisać w postaci

 { x+-4- 4 f (x) = x = 1 + x dla x ≥ − 4 −xx−4-= −1 − 4x dla x < − 4

Bez trudu rysujemy oba kawałki wykresu – pierwszy jest hiperbolą 4 x przesuniętą o 1 do góry, a drugi to ta sama hiperbola odbita względem osi Ox i przesunięta o jedną jednostkę w dół.


PIC


Wersja PDF
spinner