/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z liniową

Zadanie nr 6370904

Naszkicuj wykresy funkcji f(x) = |x + 1| oraz g(x) = f (x− 3)+ 2 . Podaj wzór funkcji g .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres funkcji f(x ) = |x + 1 | to wykres |x | przesunięty o 1 jednostkę w lewo.


PIC


Wykres funkcji

f(x − 3) + 2 = |x − 2| + 2

powstaje z wykresu f (x) przez przesunięcie o wektor [3 ,2] , czyli o trzy jednostki w prawo i dwie do góry.  
Odpowiedź: g (x) = |x− 2|+ 2

Wersja PDF
spinner