/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z liniową

Zadanie nr 7985635

Naszkicuj wykres funkcji  |x|+-4 f (x) = x .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podaną funkcję możemy zapisać w postaci

 { x+-4 4 f (x) = x = 1 + x dla x ≥ 0 −xx+4 = −1 + 4x dla x < 0

Bez trudu rysujemy oba kawałki wykresu – jest to przesunięta hiperbola 4 x o 1 do góry i w dół odpowiednio.


PIC


Wersja PDF
spinner