/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z liniową

Zadanie nr 8078911

Narysuj wykres funkcji f (x) = x|x − 2|+ x , gdzie x ∈ R i na jego podstawie odpowiedź na pytania.

 • Jaki jest zbiór wartości funkcji?
 • Dla jakich argumentów wartość funkcji wynosi 2?
 • W jakich przedziałach funkcja jest rosnąca?
 • Czy funkcja jest parzysta?
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zapiszmy wzór funkcji bez wartości bezwzględnej.

 { 2 f(x) = x(x− 2)+ x = x − x = x(x − 1) dla x ≥ 2 −x (x− 2)+ x = −x 2 + 3x = −x (x− 3) dla x < 2 .

Teraz łatwo już naszkicować wykres funkcji f .


PIC


 • Z wykresu odczytujemy, że zbiorem wartości jest R .  
  Odpowiedź: R
 • Z wykresu łatwo zobaczyć, że są dwie takie wartości x i łatwo je odgadnąć (i sprawdzić wstawiając do wzoru!): x = 1 i x = 2 .  
  Odpowiedź: x = 1 i x = 2
 • Odczytujemy z wykresu: 3 (− ∞ ,2⟩ i ⟨2,+ ∞ ) .  
  Odpowiedź: 3 (− ∞ ,2⟩ i ⟨2 ,+ ∞ )
 • Funkcja nie jest parzysta – wykres nie jest symetryczny względem osi Oy .  
  Odpowiedź: Nie, nie jest.
Wersja PDF
spinner