/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z liniową

Zadanie nr 8479328

Naszkicuj wykres funkcji  x+-4 f (x) = |x| .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podaną funkcję możemy zapisać w postaci

 { x+-4 4 f(x ) = x = 1+ x dla x ≥ 0 x+−x4= − 1− 4x dla x < 0

Bez trudu rysujemy oba kawałki wykresu — pierwszy jest hiperbolą 4 x przesuniętą o 1 do góry, a drugi to ta sama hiperbola odbita względem osi Ox i przesunięta o jedną jednostkę w dół.


PIC


Wersja PDF
spinner