/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z liniową

Zadanie nr 8580482

Narysuj wykres funkcji f (x) = ||x+ 1|− 2| .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby narysować żądany wykres startujemy od y = x+ 1 , potem odbijamy kawałek poniżej osi Ox do góry – w ten sposób mamy wykres y = |x + 1 | , potem ten wykres przesuwamy o 2 jednostki w dół (mamy |x + 1|− 2 ) i odbijamy kawałek poniżej osi Ox do góry. Otrzymany wykres, to wykres funkcji f(x) = ||x + 1|− 2| .


PIC


Wersja PDF
spinner