/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z liniową

Zadanie nr 9478523

Naszkicuj wykresy funkcji f(x) = |x + 1| oraz g(x) = f (|x |) . Podaj wzór funkcji g .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres funkcji f(x ) = |x + 1 | to wykres |x | przesunięty o 1 jednostkę w lewo.


PIC


Wykres funkcji

 { f(x ) dla x ≥ 0 g(|x |) = ||x|+ 1| = f(−x ) dla x < 0

otrzymujemy biorąc część wykresu f (x) znajdującą się na prawo od osi Oy i odbijając tę część względem tej osi.  
Odpowiedź: g(x ) = ||x| + 1|

Wersja PDF
spinner