Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Ile z poniższych działań ma wartość różną od 6?

2− (−4 ), (− 2)⋅(− 3), 2− 8, 0 − (− 6), (− 12) : (− 2)

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5

75% połowy 2 3 liczby 240 jest równe
A) 120 B) 90 C) 80 D) 60 E) 40

Która z liczb jest największa?
A) (1 ⋅2)⋅ (2007 ⋅2008)
B) (1+ 2)⋅(2 007⋅ 2008)
C) (1 ⋅2)⋅(2 007+ 2008)
D) (1 + 2) ⋅(2007 + 200 8)
E) (1+ 2)+ (2007 + 2008 )

Która z poniższych liczb jest największa?
A) 200 9 B) 2+ 0 + 0 + 9 C) 200 − 9 D) 20 0⋅9 E) 200 + 9

Wartość wyrażenia sin-1∘- cos89∘ jest równa
A) 0 B) tg1∘ C) ctg 1∘ D) 819 E) 1

Która z poniższych liczb nie może być wartością wyrażenia  √ -- x + x , gdzie x jest liczbą całkowitą?
A) 870 B) 110 C) 90 D) 60 E) 30

Wynikiem działania 20 ⋅(0 + 6) − (20 ⋅0)+ 6 jest
A) 0 B) 106 C) 114 D) 126 E) 12