/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Wielokąty/Pięciokąt

Zadanie nr 4249912

Na rysunku obok, trójkąt i kwadrat mają równe obwody. Ile wynosi obwód całej figury (pięciokąta)?


PIC


A) 12 cm B) 24 cm C) 28 cm D) 32 cm E) 20 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

W sumie obwody kwadratu i trójkąta to 2 ⋅4 ⋅4 = 32 . Aby dostać obwód pięciokąta, trzeba dwa razy odjąć długość wspólnej krwędzi, czyli obwód to 32 − 8 = 24 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner