/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąty/Równoramienne

Zadanie nr 1672829

Spośród trójkątów równoramiennych o ramionach długości 7 i podstawie, której długość wyraża się liczbą całkowitą, wybieramy trójkąt o największym obwodzie. Obwód ten jest równy
A) 14 B) 15 C) 21 D) 27 E) 28

Wersja PDF

Rozwiązanie

Obwód będzie tym dłuższy im dłuższa będzie podstawa. Nie może ona być jednak dowolnie długa, bo suma długości ramion musi być od niej większa (nierówność trójkąta). Ponieważ suma długości ramion to 14, więc najdłuższa możliwa podstawa ma długość 13.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner