/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąty/Równoramienne

Zadanie nr 2066001

Rysunek obok przedstawia trójkąt równoramienny ABC (|AB | = |AC | ), w którym |∡BP C| = 120 ∘ i |∡ABP | = 50∘ . Jaka jest miara kąta PBC ?


PIC


A) 5 ∘ B) 10∘ C) 15 ∘ D) 20 ∘ E) 25∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Mamy

 ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∡A = 18 0 − ∡ABP − ∡AP B = 180 − 50 − 60 = 7 0 .

Stąd

 180∘ − ∡A 110 ∘ ∡C = ∡B = -----------= -----= 55∘ 2 2

i dalej

 ∘ ∘ ∘ ∡P BC = ∡B − ∡ABP = 55 − 50 = 5 .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner