/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Sześcian/Siatka

Zadanie nr 9737692

Z którego z poniższych kawałków papieru można skleić pudełko, którego kształt przedstawiono na rysunku obok?


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Można łatwo zobaczyć, że jest to kawałek D – nacięcia nie są na jednej ścianie (a więc odpadają A i C), są na krawędzi dwóch ścian (odpada E). Widać też, że B jest złe (nacięcia nie są na przeciwległych krawędziach).  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner