/Szkoła średnia/Ciągi/Geometryczny/Na dowodzenie

Zadanie nr 5599569

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n , liczby  √ -- √ --4n n √ -- 4n ( 3+ 2) ,2 ,( 6 − 2) są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Musimy uzasadnić, że kwadrat środkowej liczby jest iloczynem liczb sąsiednich. Liczymy

 √ -- √ -- √ -- [ √ -- √ -- √ -- ]4n ( 3 + 2)4n ⋅( 6− 2)4n = ( 3 + 2)( 6 − 2) = ( ) ( ) √ --- √ -- √ --- √ -- 4n √ -- √ -- √ -- √ --4n = 18− 2 3 + 12 − 2 2 = 3 2 − 2 3+ 2 3− 2 2 = √ --4n 2n n 2 = ( 2) = 2 = (2 ) ,

co kończy uzasadnienie.

Wersja PDF
spinner