/Szkoła średnia/Ciągi/Arytmetyczny/Dany wzorem

Zadanie nr 2797655

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego (an) jest równy a1 = 0,8 , a jego różnica jest równa r = 15 . Oblicz a50 oraz sumę 50 początkowych wyrazów ciągu (an) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzorów na an i Sn .

a = a = a + 49r = 0 ,8 + 9 ,8 = 10,6 n 50 1 S = S = a1 +-a50⋅5 0 = (0,8+ 10,6) ⋅25 = 28 5. n 50 2

 
Odpowiedź: a50 = 10 ,6, S 50 = 285

Wersja PDF
spinner