/Szkoła średnia/Ciągi/Geometryczny/Trzywyrazowy/1 niewiadoma

Zadanie nr 9580974

Dany jest ciąg (an) określony wzorem  66−8n an = 9 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Trójwyrazowy ciąg (a15,1− x2,a9) , gdzie x jest dodatnią liczbą rzeczywistą, jest geometryczny. Oblicz x oraz iloraz tego ciągu geometrycznego.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy najpierw, że

 66− 120 54 a 15 = ---------= − ---= − 6 9 9 a = 66−--72-= − 6-= − 2-. 9 9 9 3

Jeżeli trzy liczby a,b,c są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, to b2 = ac . Mamy zatem równanie

 (1 − x2)2 = a 15a9 = 4 2 2 1− x = − 2 lub 1− x = 2 x 2 = 3 lub x2 = − 1.

Drugie równanie jest oczywiście sprzeczne, a z pierwszego mamy x = ± √ 3- . Ponieważ z założenia x > 0 , więc  √ -- x = 3 i dany ciąg geometryczny ma postać

( ) − 6,− 2,− 2- 3

i jego iloraz q jest równy

q = −-2-= 1. − 6 3

 
Odpowiedź:  √ -- 1 x = 3, q = 3

Wersja PDF
spinner