/Szkoła średnia/Równania/Liniowe/Z parametrem

Zadanie nr 2556173

Określ liczbę rozwiązań równania 2x + 3 = 3x − 5a w zależności od parametru a . Dla tych wartości parametru a , dla których istnieją rozwiązania, podaj je.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształćmy podane równanie

2x + 3 = 3x − 5a 3 + 5a = x.

Widać, że równanie ma zawsze rozwiązanie x = 3+ 5a .  
Odpowiedź: a ∈ R , x = 3 + 5a

Wersja PDF
spinner