/Szkoła średnia/Liczby/Potęgi i pierwiastki/Uprość wyrażenie

Zadanie nr 3068268

Oblicz  12 −3 − 6 1 0 8 25 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Liczymy

1 0128−325− 6 = (2⋅ 5)12(23)−3(52)−6 = = 2125122 −95− 12 = 212− 9512−12 = 23 = 8

Sposób II

Liczymy

 ( ) ( ) 10128− 325− 6 = 1012 ⋅ 23 − 3 ⋅ 52 − 6 = = 1 0122 −95− 12 = 10122−95− 12 = = 1 0122 −95− 95−3 = 10 12(2 ⋅5)− 95−3 = 1 = 1 0121 0−95− 3 = 1035− 3 = 1000 ⋅----= 8. 125

 
Odpowiedź: 8

Wersja PDF
spinner