/Szkoła średnia/Liczby/Potęgi i pierwiastki/Uprość wyrażenie

Zadanie nr 4208111

Zapisz podane wyrażenie w prostszej postaci: -4√5⋅25⋅√125⋅4√25 625⋅√ -1⋅4√ 125- 25 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

4√ -- 2 √ -3- √4-2- 1 2 3 2 --5⋅5--⋅--5√--⋅--5--= 54-⋅5-⋅5-2 ⋅5-4-= 5 4 ⋅ 1 ⋅ 453 53 ⋅5 34 1 5 3 1 17- 54+-2+-2+-2 5-4- 17−15 1 = 3+ 3 = 15-= 54 4 = 52 5 4 5 4

 
Odpowiedź:  1 √ -- 5 2 = 5

Wersja PDF
spinner