/Szkoła średnia/Liczby/Potęgi i pierwiastki/Uprość wyrażenie

Zadanie nr 7138971

Oblicz [ ]1 8,25 − 0,5− 0,5 ⋅(2 −0,5 + 4− 0,25) 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 [ ( ) 1 ]1 [ −0,5 − 0,5 −0,25 ] 12 1 − 2 ( − 1 2 −1) 2 8,2 5− 0,5 ⋅(2 + 4 ) = 8,25 − -- ⋅ 2 2 + (2 ) 4 = 2 [ 1 ( 1 1) ]12 [ 1 1]12 = 8,25 − 2 2 ⋅ 2− 2 + 2− 2 = 8,25 − 2 2 ⋅2 ⋅2− 2 = 1 √ ----- = [8,25 − 2]2 = 6,25 = 2,5.

 
Odpowiedź: 2,5

Wersja PDF
spinner