/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 1373982

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .

  • Sporządź (na tym samym rysunku) wykres funkcji g(x) = f (−x ) .
  • Podaj maksymalny przedział, w którym funkcja g jest rosnąca.

PIC

Wersja PDF

Rozwiązanie

  • Wykres funkcji y = f(−x ) powstaje z wykresu y = f(x ) przez symetrię względem osi Oy .
    PIC

  •  
    Odpowiedź: Rosnąca w ⟨− 4,1⟩
Wersja PDF
spinner