/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 2375523

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Na podstawie tego wykresu podaj:


PIC


 • dziedzinę i zbiór wartości funkcji f ;
 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest malejąca;
 • zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości nieujemne;
 • zbiór rozwiązań nierówności f(x) ≥ − 2 .
Wersja PDF

Rozwiązanie

Odczytujemy z wykresu

 •  
  Odpowiedź: Dziedzina: ⟨− 5,4) , zbiór wartości: (− 3 ,2⟩ .
 •  
  Odpowiedź: Malejąca w ⟨− 1,4) .
 •  
  Odpowiedź: ⟨− 2,1⟩
 •  
  Odpowiedź: ⟨− 5,3⟩
Wersja PDF
spinner