/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 3092204

Na rysunku przedstawiony jest wykres pewnej funkcji y = f (x) .


PIC


Naszkicuj na oddzielnych rysunkach wykresy funkcji: y = f (x+ 1) i y = f(x) − 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na przesunięcie funkcji y = f (x) o wektor → v = [a,b] :

y = f(x − a) + b.

W takim razie wykres funkcji y = f (x+ 1) powstaje przez przesunięcie wykresu y = f(x ) o 1 jednostkę lewo, a wykres y = f (x)− 2 przez przesunięcie o 2 jednostki w dół.


PIC


Wersja PDF
spinner