/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 3226199

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f .

 • Naszkicuj wykres funkcji g(x) = −f (x+ 1) .
 • Określ dziedzinę f(x) i g (x ) .
 • Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja g jest malejąca.
 • Podaj wartość funkcji g(x) dla argumentu równego 2.

PIC

Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez przesunięcie wzdłuż osi Ox o jedną jednostkę w lewo, a następnie odbicie względem osi Ox .
  PIC

 • Dziedziną funkcji f jest przedział ⟨− 4,9 ⟩ , a funkcji g przedział ⟨− 5,8⟩ .  
  Odpowiedź: Df = ⟨− 4,9⟩ , Dg = ⟨− 5,8⟩
 • Funkcja g jest malejąca w przedziale: ⟨0,2⟩ .  
  Odpowiedź: ⟨0,2⟩
 • Odczytujemy z wykresu: g(2) = − 5 .  
  Odpowiedź: g(2) = − 5
Wersja PDF
spinner