/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 3917624

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Na podstawie tego wykresu podaj:

 • wartość wyrażenia 2 ⋅f(3) − f(− 2) ,
 • dziedzinę funkcji f ,
 • maksymalne przedziały, w których funkcja f jest rosnąca,
 • zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie.

PIC

Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Odczytujemy z wykresu, że
  2 ⋅f(3 )− f (− 2) = 2⋅ 3− (−1 ) = 6+ 1 = 7.

   
  Odpowiedź: 7

 • Dziedziną funkcji jest suma przedziałów
  ⟨− 6,− 3)∪ ⟨− 2 ,6 ).

   
  Odpowiedź: ⟨− 6,− 3)∪ ⟨− 2,6)

 • Funkcja f jest rosnąca w przedziałach:
  ⟨− 1,3⟩, (3,6)

   
  Odpowiedź: ⟨−1 ,3⟩, (3,6)

 • Wartości niedodatnie funkcja przyjmuje na zbiorze
  ⟨− 2,0⟩∪ (3 ,4⟩.

   
  Odpowiedź: ⟨−2 ,0⟩∪ (3,4⟩

Wersja PDF
spinner