/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 4546715

Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji f , określonej w przedziale (− 3,5 ⟩ .


PIC


 • Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f .
 • Naszkicuj w tym samym układzie współrzędnych wykres funkcji g , opisanej wzorem g(x) = f (x+ 2) .
 • Wyznacz zbiór wszystkich argumentów należących do przedziału ⟨− 1,3⟩ , dla których wartości funkcji f są większe niż wartości funkcji g .
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Odczytujemy z wykresu.  
  Odpowiedź: Malejąca na (− 3,1⟩ , rosnąca na ⟨1,5⟩
 • Wykres funkcji g(x) powstaje z wykresu funkcji f(x) przez przesunięcie o 2 jednostki w lewo.
  PIC

 • Odczytujemy z wykresu (patrzymy dla jakich x ∈ ⟨− 1,3⟩ wykres niebieski jest powyżej zielonego wykresu).  
  Odpowiedź: ⟨− 1,0)
Wersja PDF
spinner